Přinášíme informace z budoucnosti

Terapeutický robot pomáhá dětem s autismem

15. Srpen 2018 | | Jiří Větvička

Autismus je vývojové mentální postižení a projevuje se abnormální sociální interakcí a narušenou komunikační schopností. U dětí propuká před třetím rokem věku a důsledkem poruchy člověk dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá, nevyhodnocuje správně informace a při rozhovoru tváří v tvář se obtížně soustředí. 

Vývojáři ze společnosti LuxAI vyvinuli robota QTrobot, který má pomoci lékařům zapojit autistické dítě do konverzace a překonat nepohodlí terapie. Při komunikaci s člověkem existuje spousta rušivých podnětů, jako jsou výrazy obličeje, tón hlasu a pohyb těla. To vše je pro autistické děti matoucí,“ říká Aida Nazarikhorram, spoluzakladatelka LuxAI. S roboty je vše jednodušší,“ dodává.

Výzkumníci sledovali chování 15 chlapců ve věku 4 až 14 let. Ti se zúčastnili dvou sezení. Jedno probíhalo s QTrobotem a jedno bez něj. Předběžné výsledky jsou velice povzbuzující. Nejen, že se děti soustředily na robota dvakrát déle než na člověka, ale navíc se u nich mnohem méně vyskytovalo úzkostné chování. Děti měly i větší tendenci spolupracovat s lidským terapeutem, jelikož robot tvořil jakéhosi prostředníka. 

Kompletní výsledky budou prezentovány 28. srpna na mezinárodním sympoziu IEEE RO-MAN 2018, které se koná v čínském Nankingu.

Vývoj QTrobota začal v roce 2016 a finální prototyp byl dokončen v roce 2017. Letos vývojáři z LuxAI zahájili zkoušky v Lucembursku, Francii, Belgii a Německu. Robot je vybaven výkonným procesore, 3D kamerou, mikrofonem a WiFi. Pro ovládání robota není potřeba žádná znalost programovacích jazyků, vše se ovládá v přívětivém grafickém prostředí. Konečná cena zatím nebyla zveřejněna.

QTrobot není jediný robotický pomocník pro léčbu autismu. Již od devadesátých let vědci pracují na robotovi KASPAR a v komerční sféře existují roboti Milo od Robokind a NAO od Softbank Robotics. Řada výzkumníků také pracuje na terapeutických videohrách. Ty však mají oproti robotům tu nevýhodu, že nenabádají dítě, aby reagovalo i na lidského lékaře. Právě obava z toho, že by si děti odvykly na lidský protějšek, panuje i při tomto výzkumu. To je jedna z obav, kterou lidé mají. Ale v praxi se ukazuje, že robot naopak interakci mezi dětmi a terapeuty zlepšuje,“ říká Nazarikhorram.

Zdroj: https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/devices/robot-therapy-...