Přinášíme informace z budoucnosti

Vědcům se podařilo do bakterie E. Coli nahrát krátkou video sekvenci, která zobrazovala běžícího koně od Eadwearda Muybridge. Jakmile se bakterie začaly replikovat, film se přenesl i na další generace, odkud byl následně úspěšně dekódován.

Kategorie: